Benaming specialist: KNO-arts
De afkorting KNO staat voor keel, neus en oren. De afdeling KNO behandelt aandoeningen die te maken hebben met deze organen en het omringende weefsel. Een voorbeeld hiervan is de ernstige ziekte taaislijmvliesziekte (cystische fibrose), maar ook een minder ernstige aandoening zoals een ontsteking of irritatie. Daarnaast voert deze afdeling ook ingrepen uit zoals het verwijderen van de amandelen of het plaatsten van buisjes in de oren.