Het Kindertherapeuticum

Wilhelminalaan 51, 3701 BG  Zeist

Het Kindertherapeuticum

Van de redactie | 07-12-2021

Hé, waar staat nou jouw bed?’, vroeg een kind aan de kinderarts toen het binnenliep bij het Kindertherapeuticum in Zeist. Het ziet er uit als een woonhuis, het is geen ziekenhuis en ook geen gewone GGZ-instelling. Alles is er anders. Als uw kind oor- of buikpijn, eczeem of astma, angst- of gedragsproblemen heeft, dan staat er een holistisch multidisciplinair team omheen om te kijken wat er achter die klacht verscholen zit. Alles voor het kind, en dan vooral het kind als geheel. Het antroposofisch mensbeeld is de inspiratiebron. Als u daar als ouder en opvoeder voor openstaat, is uw kind hier op de juiste plek. Kinderarts Roelie Jonkers en bureaumanager Francine Woltman Elpers, beiden bestuur- der van het Kindertherapeuticum, doen aan de redactie van Arts & Behandeling uit de doeken waarom.

Twee stromen
Jeugdzorginstellingen raken er de laatste jaren steeds meer van overtuigd dat je een kind pas echt helpt als je holistisch naar de klachten kijkt en naar de krachten van het kind. Bij het Kindertherapeuticum weten ze dat al lang. Sinds de oprichting van het centrum 23 jaar geleden werken ze daar met twee stromen: een medische en een pedagogische. Ouders en kinderen uit het hele land komen er met uiteenlopende vragen die zowel medisch van aard kunnen zijn of over gedrag, opvoeding of ontwikkeling gaan. Bijna altijd is het een combinatie: lichamelijke klachten die zich uiten in gedrag en gedragsproblemen waar iets lichamelijks onder kan liggen. Daarom is de intaker bij het Kindertherapeuticum altijd een kinderarts of een orthopedagoog en kijkt er altijd een non-verbale therapeut of fysiotherapeut mee. Werken met twee stromen kan niet zonder een multidisciplinair team. Het unieke van het Kindertherapeuticum is dan ook dat alles in huis is. Behalve door de kinderarts en/ of orthopedagoog wordt het kind als het nodig is tevens gezien door onder meer een GZ-psycholoog, fysiotherapeut, non-verbaal therapeut, logopedist of natuurvoedingskundige.

Geen sticker
Als een kind met oorpijn binnenkomt wordt er niet alleen gekeken naar het oor. De vraag is meestal breder: waarom heeft het kind zo vaak oorpijn? Het hoeft helemaal niet aan het oor te liggen. De gesprekken met ouders en kind gaan over alles waar ze tegenaan lopen. Geprobeerd wordt te begrijpen hoe het kind in elkaar zit en waarom het deze klachten heeft. Vanuit de antroposofie kan daar vaak een  antwoord op gevonden worden. De meeste ouders willen niet dat hun kind meteen een sticker opgeplakt krijgt met een diagnose. Als het echt nodig is doen behandelaars het natuurlijk wel, ze zijn allemaal regulier geschoold en BIG-geregistreerd. Toch heerst over het algemeen de gedachte dat je kinderen niet helpt door ze in een vakje te stoppen of een rugzakje mee te geven. Het gaat de behandelaars er veel meer om ouders te helpen hun kind te begrijpen en oudere kinderen te helpen zichzelf te begrijpen. Hoe zit een kind in elkaar? Wat zijn krachten en valkuilen en hoe kan het zelfhelend vermogen versterkt worden?

Wel of geen medicatie?
Waar in ziekenhuizen of bij reguliere artsen vaak medicatie voor astma of hormoonzalf bij eczeem wordt voorgeschreven, wordt bij het Kindertherapeuticum eerst gekeken of het ook anders kan. Eczeem is bijvoorbeeld een ziektebeeld dat door vele factoren wordt beïnvloed. Het helpt al als de ouder leert prikkels weg te nemen waardoor deze huidaandoening minder actief is.

Rol van de ouders
Voor een goede behandeling is het essentieel dat de ouders worden meegenomen in het proces, er wordt gekeken naar zowel kind- als systeemfactoren die het herstel kunnen bevorderen. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt worden de ouders bij de aanmelding al gevraagd om een uitgebreide beschrijving te geven van hun kind. Na de diagnostische fase wordt in een adviesgesprek met  ouders het beeld van het kind opgebouwd en wordt er gekeken of en welke therapie ondersteunend kan zijn. Ouderbegeleiding is een heel belangrijke pijler in de behandeling. Tijdens de coaching wordt er van ouders echt een commitment gevraagd. De behandeling kan pas succesvol zijn als ouders ook aan de slag gaan met wat ze tijdens het proces leren over hun kind.

Mocht u na het lezen van dit artikel denken dat het Kindertherapeuticum nou precies is wat uw kind kan helpen, dan kunt u zich aanmelden via de website. Wel is altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). U wordt dan uitgenodigd voor een kennismaking. Dan volgt de diagnostiekfase en wordt in een adviesgesprek met u besproken welke ondersteuning nodig is.

Dit artikel is in samenwerking gemaakt met Kinderarts Roelie Jonkers

Deel dit artikel

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit artikel